Đầu trang

Chi tiết cập nhật

09-02-17

Vào thời khắc sau bảo trì ngày 10/02/2017, toàn cõi Webgame Thiên Long Bát Bộ sẽ tiến hành chuyển mình thay đổi một số tính năng tại Bản Cập Nhật Tết Nguyên Tiêu.

Niên Thú với sức mạnh đột phá võ học, tăng thử thách tại Thất Tinh Tầm Bảo, đặc biệt hơn Hồn Ngọc Hồn Khí sẽ được đột phá giới hạn cao cấp hơn!

Theo đó, toàn bộ máy chủ Webgame Thiên Long Bát Bộ sẽ tiến hành bảo trì cập nhật Phiên Bản Tết Nguyên Tiêu vào lúc 08h30 ngày 10/02/2017. Rất mong quý nhân sĩ cảm thông cho sự bất tiện này.

Thời gian & ảnh hưởng bảo trì cập nhật

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 08h30 - 10h00 ngày 10/02/2017.
  • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào các máy chủ Thiên Long. Sau thời gian bảo trì, quý nhân sĩ có thể trở lại với hành trình ngao du phiêu lưu chinh chiến của mình.

Chi tiết các cập nhật & ưu hóa sau bảo trì

Ra mắt thú cưỡi Niên Thú

Tương truyền Niên Thú vốn là loài ác thú với sức mạnh đột phá võ học - vốn rất khó thu phục! Bất kỳ ai thuần hóa được chúng sẽ dễ dàng tinh thông kinh mạch thúc đẩy nội công tăng bội phần. Tuy nhiên vào dịp Tết Nguyên Tiêu, chúng sẽ bị rút đi sự hung bạo và trở nên dễ thuần phục hơn bao giờ hết!

Nhân cơ hội này, chư vị nhân sĩ hãy nhanh chóng thu phục chúng!

Thêm thời gian đếm ngược tính năng Thất Tinh Tầm Bảo

Thất Tinh chuyển biến liên hồi, khó ai có thể nắm bắt được huyền cơ tại nơi này. Nhưng nếu am tường thiên văn huyền ảo, sẽ sở hữu được bảo vật vô cùng giá trị tại nơi này. Theo thời gian, Thất Tinh chuyển biến Thời Gian Đếm Ngược của Thất Tinh Tầm Bảo sẽ được hiển thị rõ hơn để chư vị dễ dàng tầm bảo hơn!

Hồn Ngọc Hồn Khí mở giới hạn đến cấp 20

Kể từ sau thời gian bảo trì nêu trên, sức mạnh của Hồn Ngọc Hồn Khí sẽ được đột phá giới hạn lên đến cấp 20. Từ đây, các chỉ số của quý nhân sĩ được được tăng cao bội phần. Sẵn sàng bổ trợ sức mạnh, tôi luyện bản thân cho các tính năng đặc sắc sắp tới!