Đầu trang

Lăng Tiêu Tháp

01-03-16

[tlbb.360game.vn]

Sức mạnh cá nhân cũng như đồng đội của quý nhân sĩ khắp chốn Webgame Thiên Long Bát Bộ đã gia tăng đáng kể, 100 Tầng của Thông Thiên Tháp giờ đây chỉ như ải "nhẹ tựa lông hồng".

Tuy nhiên, những cao nhân đã vượt hoàn thành 100 Tầng Thông Thiên đã phát hiện ra lối đi hanh thông vào nơi chứa vô số kỳ bảo thiên hạ được canh giữ bởi những tên thảo khấu ma đầu khét tiếng. Không ai rõ tường tận, chỉ biết được rằng nơi đó được gọi là Lăng Tiêu Tháp - nơi dễ vào khó ra!

Webgame Thiên Long Bát Bộ
Thông Thiên Tháp > Lăng Tiêu Tháp

 

  • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 02/03/2016.
  • Điều kiện mở: Hoàn thành Vượt Thông Thiên Tháp Tầng 100.
  • Chi tiết tính năng:
   • Cần hoàn thành tầng 100 của Thông Thiên Tháp để bước vào Lăng Tiêu Tháp.
   • Độ khó cao hơn so với Thông Thiên Tháp.
   • Vượt hoàn thành mỗi tầng sẽ có thể nhận được các phần thưởng: Điểm kinh nghiệm, Đá quý & đạo cụ ghép đá quý 2 thuộc tính,...

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.