Đầu trang

Kỳ Bí Bảo Thạch

01-03-16

[tlbb.360game.vn]

Trước thông tin Lăng Tiêu Tháp được hanh thông từ tầng cao nhất của Thông Thiên Tháp, khắp nơi nhân sĩ lên đường truy tìm bảo vật, rèn dũa Bảo Thạch để hộ thể cho bản thân. Từ đó, binh pháp Ghép Bảo Thạch 2 Thuộc TínhBảo Thạch Điêu Văn đã được lan truyền khắp thiên hạ.

Hãy nhanh chóng tìm hiểu ngay từ sau bảo trì ngày 02/03/2016 để sở hữu cho mình sức mạnh uy hùng nhất!

Ghép Bảo Thạch 2 Thuộc Tính

    • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 02/03/2016.
    • Nhấp biểu tượng Xưởng Rèn > Ghép

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

    • Sử dụng Bảo Thạch Cấp 8 trở lên cùng Đá Tinh Trần để ghép thành Bảo Thạch 2 Thuộc Tính.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Bảo Thạch Điêu Văn

    • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 02/03/2016.
    • Nhấp biểu tượng "Đá Điêu Văn" để tăng cấp độ khắc đá, cấp độ càng cao tăng tỷ lệ cộng thêm thuộc tính của bảo thạch đã được khảm nạm lên trang bị càng cao.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.