Triệu hồi Ngũ Đại Thần Thú

15-12-15

[tlbb.360game.vn]

Từ lúc thần thú Lưu Ly xuất hiện, càn khôn đột ngột bị chuyển dời. Vạn vật từ đó thay đổi, kéo theo thông tin đại hiệp Kiều Phong tái xuất càng làm giang hồ dậy sóng. Chưa dừng lại tại đó, từ nơi huyễn cảnh vô tận bổng nhiên xuất hiện Trứng Thần Huyễn Cảnh của Ngũ Đại Thần Thú: Chu Tước, Bạch Trạch, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Đương Khang.

Được biết, khi phá vỡ được Trứng Thần sẽ ngẫu nhiên sỡ hữu được 1 trong Ngũ Đại Thần Thú. Sử dụng các linh liệu nuôi dưỡng thần thú thăng cấp và tiến hóa. Càng thăng cấp cao và tiến hóa nhiều thần thú sẽ hỗ trợ lượng lớn lực chiến và kỹ năng SONG HÀNH CHIẾN ĐẤU giúp nhân sĩ trở nên uy lực vô song, vang danh thiên hạ.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 17/12/2015.
  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 34.
  • Chiêu mộ thần thú: Nhấp "Cầu Thần" dùng 50 Nguyên Bảo/lần đập Trứng Thần (ngẫu nhiên nhận được).

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Cầu Thần sẽ nhận Thần Thú ngẫu nhiên, đạo cụ và điểm thưởng, điểm dùng đổi đạo cụ hiếm.
  • Nguyên liệu sử dụng nâng cấp Thần Thú:
Vật phẩmHình ảnhMô tả
Quả Bồ Đề Dùng để nuôi dường Thần Thú.
Diệp Liên 1 Dùng để tiến háo Thần Thú 1 Sao.
Hạo Thiên Đơn Dùng để tiến hóa Thần Thú.
Quả Tôi Nguyên Dùng thăng cấp kỹ năng bị động Thần Thú
Thần Thú Tiềm Đơn Dị Bảo giúp tăng thuộc tính Thần Thú.
  • Tiến hóa Thần Thú sẽ tăng kỹ năng chủ động và nhận ngoại hình mới
  • Tấn công của Thần Thú không chịu ảnh hưởng của phòng thủ, nhưng chịu ảnh hưởng của thuộc tính kháng.
  • Mỗi Thần Thú đều có thuộc tính tấn công và kháng của bản thân. Thần Thú có thể vĩnh viễn tăng thuộc tính toàn đội.
  • Danh sách các loại thần thú:

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Chu Tước

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Bạch Trạch

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Cùng Kỳ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thao Thiết

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Đương Khang

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.