Đại chiến Linh Tựu Cung

15-12-15

[tlbb.360game.vn]

Linh Tựu Cung thanh danh lừng lẫy bởi được Tôn Chủ Thiên Sơn Đồng Lão võ công cao cường trị vì 72 Đảo và 36 Động lớn nhỏ, tại đây ẩn chứa rất nhiều huyền bảo và bí pháp võ học khắp chốn. Nhưng không biết vì lý do gì, đột nhiên các Đảo và Động đều đột ngột hanh thông lối vào, Linh Tựu Cung cũng dễ dàng di chuyể tới lui, thảo khấu hoành hành khăp nơi bởi Thiết Liên không người quản lý?

Thiên hạ tương truyền, đại hiệp Kiều Phong tái xuất đã từng đặt chân đến đây. Liệu đây có phải lý do khiến Linh Tựu Cung hỗn loạn? Đã có chuyện gì xảy ra? Được biết, hiện tại thuộc hạ của Linh Tựu Cung đang loan báo tin chi viện!

Bất cứ đại hiệp nào cũng có thể tham ứng thí để trở thành Chủ Ải sau mỗi 5 tầng kiêu chiến, từ đó các loại châu báu cực phẩm sẽ thuộc về người xứng đáng nhất! Chư vị có đủ sức thống lĩnh 108 ải và trở thành tân tôn chủ của Linh Tựu Cung?

Webgame Thiên Long Bát Bộ

    • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 17/12/2015.
    • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 34.
    • Giới hạn khiêu chiến: 05 lần/ngày, thất bại sẽ không mất số lần.
    • Linh Tựu Cung có 108 ải: Bao gồm 36 động 72 đảo, vượt thành công mỗi ải sẽ nhận được nhiều phần thưởng, vượt lần đầu sẽ được thưởng thêm.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

    • Mỗi 5 tầng sẽ có Chủ Ải: Chiếm và khiêu chiến để trở thành chủ ải, thời gian thủ ải càng dài thưởng càng nhiều.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.