Chân Long Bảo Khố

15-12-15

Tương truyền vào ngày thập bát - thập nhị, đại hiệp Kiều Phong sẽ chính thức tái xuất tại Tụ Hiền Trang. Thiên hạ khắp chốn rúng động vì thông tin nêu trên, nhân sĩ nào sẽ nắm được thời cơ cùng đàm đạo và chiêu mộ được đại hiệp Kiều Phong với tuyệt kỹ Hàn Long - Đả Cẩu uy trấn giang hồ?

Tất cả huyền cơ sẽ được bật mí tại các sự kiện đặc sắc như: Chân Long Bảo Khố, Thất Tinh Đoạt Bảo,...sẽ được ra mắt quý nhân sĩ vào ngày 18/11/2015.

Cơ hội chiêu mộ các vị hiệp khách kỳ tài xuất chúng khắp chốn như: Kiều Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc, Mộ Dung Phục,... cùng các phần thưởng siêu hấp dẫn đang đến rất gần. Hãy nhân cơ hội "ngàn năm có một" chung vui ngay!

Chân Long Bảo Khố - Chiêu mộ Kiều Phong

Thiên Long Bát Bộ Web

Tích Lũy Nguyên Bảo nhận Thiên Lân
 • Máy chủ áp dụng: Thiên Long 01 đến 119.
 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 18/12 - 23h59 ngày 24/12/2015.
 • Điều kiện & hướng dẫn tham gia:

  • Trong thời gian hoạt động, người chơi nạp tích lũy Nguyên Bảo sẽ nhận được Thiên Lân.
  • Thiên Lân có thể đổi Hiệp khách/Thú cưỡi/Mảnh Hồn Khí trong “Chân Long Bảo Khố” còn có Đá Thiên Hồn, Thú Phẩm Đơn và Hiệp Phẩm Đơn,...

Thiên Long Bát Bộ Web
Nổi bật > Tặng Thiên Lân

Tích lũy Nguyên BảoPhần thưởng/lầnGhi chú
500 01 Thiên Lân Không giới hạn
Chân Long Bảo Khố
 • Máy chủ áp dụng: Tất cả máy chủ mở trước ngày 25/12/2015.
 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 18/12 - 23h59 ngày 25/12/2015.
 • Điều kiện & hướng dẫn tham gia: Trong thời gian hoạt động, người chơi nạp tích lũy Nguyên Bảo sẽ nhận được Thiên Lân. Dùng các mảnh Thiên Lân đổi thưởng tương ứng.
 • Lưu ý: Mảnh có thể ghép trong Xưởng Rèn, mỗi vật phẩm chỉ được đổi 1 lần.

Thiên Long Bát Bộ Web
Biểu tượng Bảo Khố

LoạiPhần thưởngThiên Lân
Hiệp khách 01 Thẻ Kiều Phong-Mảnh 50
01 Thẻ Mộ Dung-Mảnh 30
01 Thẻ Đoàn Dự-Mảnh 16
01 Thẻ Hư Trúc 500
01 Thẻ Diên Khánh-Mảnh 2
01 Thẻ Du Thản Chi-Mảnh 6
01 Thẻ Ô Lão Đại 120
Hồn Khí 01 Đèn Khổng Minh-Mảnh 3
01 Phục Hy Bàn 80
01 Luân Hồi Xá Lợi 50
01 Ngọc Tỉ 50
01 Bình Ngọc Diên 50
Thú cưỡi 01 Thẻ Phúc Miêu 15
01 Thẻ Càn Khôn-Mảnh 1
01 Thẻ Lưu Ly Thú-Mảnh 4
Trân bảo 01 Hiệp Phẩm Đơn 7 120
01 Hiệp Phẩm Đơn 6 68
01 Hiệp Phẩm Đơn 5 32
01 Hiệp Phẩm Đơn 4 8
01 Đá Thiên Hồn 9 24
01 Đá Thiên Hồn 8 20
01 Đá Thiên Hồn 7 16

Thiên Long Bát Bộ Web

Thất Tinh Đoạt Bảo - Tương ngộ Đoàn Dự

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Máy chủ áp dụng: Thiên Long 01 đến 119.
 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 18/12 - 23h59 ngày 22/12/2015.
 • Tạo mới: 0h00 mỗi ngày, số lần tìm bảo vẫn giữ nguyên.
 • Điều kiện & hướng dẫn tham gia:

  • Mỗi khi quy đổi 2.000 Nguyên Bảo = 01 lần Đoạt Bảo.
  • Mỗi lần tìm bảo sẽ ngẫu nhiên tiến bước & đều nhận được phần thưởng/bước, ngoài ra phần thưởng lớn bí mật.
  • Đến điểm cuối cùng sẽ nhận phần thưởng và quay về điểm khởi đầu, tiếp tục chuyến tìm bảo tiếp theo.

Thiên Long Bát Bộ Web
Biểu tượng Thất Tinh

Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.