Đầu trang

Cảnh Giới Hiệp Khách

04-01-16

[tlbb.360game.vn]

Khí Hải, Thức Hải, Huyết Hải, Thần Hải (tương ứng với Tinh, Khí, Thần, Phách) là Tứ đại Nguyên Huyệt quan trọng của nhân sĩ luyện võ. Nhưng không phải ai cũng có thể am hiểu huyệt vị trên người, mà chỉ những cao thủ võ nghệ thậm hậu mới có thể dễ bề đã thông kinh mạch.

Nếu chư vị đã chiêu mộ được những cao nhân thiên hạ uy trấn giang hồ, hãy nhanh chóng cùng luận đàm võ công và kích hoạt các kinh mạch tại mục Cảnh Giới của Hiệp Khách từ ngày 05/01/2016 để tăng tối đa lực chiến toàn đội!

Webgame Thiên Long Bát Bộ
Hiệp Khách > Cảnh Giới

  • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 05/01/2016.
  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 40.
  • Hướng dẫn kích hoạt: Nhấp "Hiệp Khách" > "Cảnh Giới" dùng các vật phẩm bên dưới thực hiện đã thông kinh mạch cho Hiệp Khách.
Vật phẩmHình ảnhMô tả
Khởi Nguyên Đơn Dùng Luyện Cảnh Giới.
Ngưng Thần Đơn Dùng Tăng Cảnh Giới.
Quy Nguyên Đơn Dùng để Tiến Cấp Cảnh Giới.
Tịnh Triện Dùng Khóa Thuộc Tính Cảnh Giới.
  • Dùng Khởi Nguyên Đơn để tiến hành Luyện Cảnh Giới

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Dùng Ngưng Thần Đơn để tiến hành Ngưng Thần hiệp khách

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Dùng Quy Nguyên Đơn để tiến cấp Cảnh Giới

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Dùng Tịnh Triện để khóa thuộc tính khi tinh luyện Cảnh Giới

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.