Đầu trang

Ảo Linh Thần Thú

30-01-16

[tlbb.360game.vn]

Thần thú thức tỉnh, vốn đã thuộc về tay quý nhân sĩ sau bao phen sóng gió tranh đoạt. Nếu gặp đúng thời cơ, vận dụng đúng sức mạnh và hơn hết là Ảo Linh Thần Thú đúng "tố chức" thì sẽ phát huy tối đa sức mạnh của chư vị. Từ đó nhân sĩ như "hổ mọc thêm cánh" xông pha bách thắng tại các trận địa!

Webgame Thiên Long Bát Bộ
Thần Thú > Ảo Linh

    • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 02/02/2016.
    • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 48.
    • Hướng dẫn Ảo Linh: Nhấp "Thần Thú" > "Ảo Linh" dùng Ảo Linh Ngọc (tham gia Lang Hoàn Cảnh nhận được) luyện hóa Ảo Linh để tặng thuộc tính Thần Thú.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

    • Linh Châu có ngũ hành, tùy thuộc vào hệ Thần Thú mới có thể trang bị

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.