Đầu trang

Đoạt Bảo Thiên Hạ

26-01-16

[tlbb.360game.vn]

Trong 4 ngày liên tiếp, nhân sĩ tiến hành tìm Búa May Mắn thông qua các hoạt động trong game và đem đến bí cung chứa Lọ May Mắn nơi Dung Phục đã bày trận. Tiến hành tìm khẩu quyết chiêu mộ Dung Phục (Mộ Dung Phục - Mảnh) bằng cách dùng Búa May Mắn phá vỡ các chiếc Lọ May Mắn.

Ngoài việc phá vỡ Lọ May Mắn tìm các mảnh thẻ Mộ Dung Phục, chư vị còn có thể tham gia hoạt động Tích Điểm Đổi Quà, Đua Top Tích Lũy Bình Cổ để nhanh chóng thu thập thêm nhiều mảnh thẻ Mộ Dung Phục rút ngắn giai đoạn triệu hồi Hiệp Khách Mộ Dung Phục sớm nhất!

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Mộ Dung Phục - tuyệt kỹ Đấu Chuyển Tinh Di

Thời gian & điều kiện

 • Máy chủ áp dụng: Thiên Long 01 - Thiên Long 171.
 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 27/01 - 23h59 ngày 30/01/2016.
 • Điều kiện: Thu thập Búa May Mắn, nhấp biểu tượng bên dưới tham gia hoạt động.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Lọ May Mắn

Đập Bình Cổ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

 • Điều kiện: Dùng 1 Búa May Mắn/lần hoặc 20 Nguyên Bảo/lần (ưu tiên Búa).
 • Lưu ý:
  • Bình Cổ có 4 phẩm chất: Càng cao phần thưởng càng lớn.
  • Đạt điểm tích lũy yêu cầu sẽ mở Bình Cổ cấp cao (tạo mới 0h00 mỗi ngày).
  • Phần thưởng lưu vào Kho May Mắn, kết thúc sự kiện không nhận sẽ gửi về thư.
  • Đập bình nhận được phần thưởng ngẫu nhiên theo danh sách:
- Ma
Phần thưởng (ngẫu nhiên)
Thẻ Mộ Dung Phục Thẻ Mộ Dung - Mảnh
Bích Lân Kính Bích Lân Kính - Mảnh
Thẻ Kim Khuyết Thẻ Kim Khuyết - Mảnh
Quả Bồ Đề Tiên Diêm
Hồn Châu - Siêu Hộp 100 Vạn Đồng
Hộp 50 Vạn Đồng Rương Bảo Thạch cấp 3-5
Quả Tôi Nguyên Công Phạt Kỳ
Thư Khiêu Chiến Hộp Linh Phách - Sơ
Tặng Lệnh Thú Hồn Thạch

Tích Điểm Đổi Quà

 • Điều kiện: Tích lũy điểm thỏa điều kiện nhận thưởng tương ứng.
 • Lưu ý:
  • Nhận 20 điểm tích lũy/Bình, làm mới điểm vào 0h00 mỗi ngày.
  • 0h00 mỗi ngày làm phần thưởng tích điểm.
Điểm tích lũyPhần thưởng
1.000 02 Thư Thăm Hỏi, 02 Sách Thất Lạc, 01 Thẻ Đinh Đang Hùng-Mảnh
3.000 05 Thư Thăm Hỏi, 05 Sách Thất Lạc, 01 Thẻ Đinh Đang Hùng-Mảnh
8.000 05 Thư Thăm Hỏi, 08 Sách Thất Lạc, 02 Thẻ Đinh Đang Hùng-Mảnh
15.000 16 Hộp Linh Phách - Cao, 15 Sách Thất Lạc, 01 Phù Đồ Tháp-Mảnh
50.000 50 Hộp Linh Phách - Cao, 50 Sách Thất Lạc, 03 Phù Đồ Tháp-Mảnh
100.000 01 Thẻ Mộ Dung - Mảnh

Đua Top Tích Lũy Bình Cổ

 • Điều kiện: Đạt Top 10 điểm tích lũy mỗi ngày để nhận thưởng.
 • Lưu ý: Phần thưởng được gửi vào Hộp Thư vào ngày hôm sau.
Điểm tích lũyPhần thưởngGiới hạn
Hạng 1 01 Thẻ Mộ Dung - Mảnh 01 lần/ngày
Hạng 2 50 Búa May Mắn
Hạng 3 30 Búa May Mắn
Hạng 4 - 10 10 Búa May Mắn

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.