Đầu trang

Hư Trúc Xuất Trận

03-03-16

[tlbb.360game.vn]

Trong 3 ngày liên tiếp, nhân sĩ tiến hành tìm Búa May Mắn thông qua các hoạt động trong game và đem đến bí cung chứa Lọ May Mắn đã được bày trận. Tiến hành tìm khẩu quyết chiêu mộ Hư Trúc (Thẻ Hư Trúc - Mảnh) bằng cách dùng Búa May Mắn phá vỡ các chiếc Lọ May Mắn.

Ngoài việc phá vỡ Lọ May Mắn tìm các mảnh thẻ Hư Trúc, chư vị còn có thể tham gia hoạt động Tích Điểm Đổi Quà, Đua Top Tích Lũy Bình Cổ để nhanh chóng thu thập thêm nhiều mảnh thẻ Hư Trúc rút ngắn giai đoạn triệu hồi Hiệp Khách Hư Trúc sớm nhất!

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Hư Trúc - danh trấn thiên hạ

Thời gian & điều kiện

 • Máy chủ áp dụng: Thiên Long 01 - Thiên Long 203.
 • Thời gian: Từ 0h00 ngày 04/03 - 23h59 ngày 06/03/2016.
 • Điều kiện: Thu thập Búa May Mắn, nhấp biểu tượng bên dưới tham gia hoạt động.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Nhấp Lọ May Mắn

Đập Bình Cổ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

 • Điều kiện: Dùng 1 Búa May Mắn/lần hoặc 20 Nguyên Bảo/lần (ưu tiên Búa).
 • Lưu ý:
  • Bình Cổ có 4 phẩm chất: Càng cao phần thưởng càng lớn.
  • Đạt điểm tích lũy yêu cầu sẽ mở Bình Cổ cấp cao (tạo mới 0h00 mỗi ngày).
  • Phần thưởng lưu vào Kho May Mắn, kết thúc sự kiện không nhận sẽ gửi về thư.
  • Đập bình nhận được phần thưởng ngẫu nhiên theo danh sách:
- Ma
Phần thưởng (ngẫu nhiên)
Thẻ Hư Trúc
Thẻ Hư Trúc - Mảnh Vũ Hồn Chu-Siêu
Võng Cốt Huân Võng Cốt Huân - Mảnh
Thẻ Ảm Vĩ Thẻ Ảm Vĩ - Mảnh
Ngưng Thần Đơn Tiên Diêm
Hộp 100 Vạn Đồng Hộp 500 Vạn Đồng
Rương Bảo Thạch cấp 3-5 Quả Tôi Nguyên
Công Phá Chiến Kỳ Thư Khiêu Chiến
Hộp Linh Phách - Sơ Tặng Lễ Lệnh
Thú Hồn Thạch Quả Bồ Đề

Webgame Thiên Long Bát Bộ Thú Cưỡi Ảm Vĩ

 

Webgame Thiên Long Bát Bộ
Võng Cốt Huân

Tích Điểm Đổi Quà

 • Điều kiện: Tích lũy điểm thỏa điều kiện nhận thưởng tương ứng.
 • Lưu ý:
  • Nhận 20 điểm tích lũy/Bình, làm mới điểm vào 0h00 mỗi ngày.
  • 0h00 mỗi ngày làm phần thưởng tích điểm.
Điểm tích lũyPhần thưởng
1.000 02 Thư Thăm Hỏi, 02 Sách Thất Lạc, 01 Thẻ Hiên Dật-Mảnh
3.000 01 Thư Thăm Hỏi-Cao, 05 Sách Thất Lạc, 02 Thẻ Hiên Dật-Mảnh
8.000 02 Thư Thăm Hỏi-Cao, 08 Sách Thất Lạc, 03 Thẻ Hiên Dật-Mảnh
15.000 02 Huyền Tinh, 15 Sách Thất Lạc, 02 Thiên Cơ Tỏa -Mảnh
50.000 02 Hồn Khí Tạo Đơn, 50 Sách Thất Lạc, 06 Thiên Cơ Tỏa -Mảnh
100.000 02 Thẻ Hư Trúc - Mảnh

Đua Top Tích Lũy Bình Cổ

 • Điều kiện: Đạt Top 10 điểm tích lũy mỗi ngày để nhận thưởng.
 • Lưu ý: Phần thưởng được gửi vào Hộp Thư vào ngày hôm sau.
Điểm tích lũyPhần thưởngGiới hạn
Hạng 1 01 Thẻ Hư Trúc - Mảnh 01 lần/ngày
Hạng 2 50 Búa May Mắn
Hạng 3 30 Búa May Mắn
Hạng 4 - 10 10 Búa May Mắn

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.