Tinh Trúc/Nguyễn Tinh Trúc

Tìm hiệp khách theo tên

Tinh Trúc/Nguyễn Tinh Trúc

Đặc tính:

Diệu Pháp - Hỗ Trợ

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Huyền Âm Tiễn</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Huyền Âm Tiễn Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Thiên Ma Khúc</span>
Sát thương toàn phe địch, có xác suất giảm % tấn công của mục tiêu 2 hiệp.

  Thiên Ma Khúc Sát thương toàn phe địch, có xác suất giảm % tấn công của mục tiêu 2 hiệp.

 • <span>Thiện Giải Ý</span>
Tăng bạo kích.

  Thiện Giải Ý Tăng bạo kích.

 • <span>Thủy Tính Thông</span>
Tăng tấn công trong chiến đấu.

  Thủy Tính Thông Tăng tấn công trong chiến đấu.

Tiểu sử

Mẹ của A Chu, A Tử, tính bướng bỉnh, nhanh nhạy, giỏi dị dụng và bơi, dùng tiếng đàn Thiên Ma Cầm tấn công địch.

Top