Tiêu Viễn Sơn

Tìm hiệp khách theo tên

Tiêu Viễn Sơn

Đặc tính:

Kim Cang - Phòng Thủ

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Huyết Lang Phá</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Huyết Lang Phá Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Kim Cang Hống</span>
Sát thương hàng ngẫu nhiên, khiêu khích toàn phe địch & tăng giảm thương bản thân 1 hiệp.

  Kim Cang Hống Sát thương hàng ngẫu nhiên, khiêu khích toàn phe địch & tăng giảm thương bản thân 1 hiệp.

 • <span>Kim Bất Hoại</span>
Tăng phòng thủ khi chiến đấu.

  Kim Bất Hoại Tăng phòng thủ khi chiến đấu.

 • <span>Sinh Tử Diệt</span>
Khi tấn công có xác suất tăng cao hiệu quả tấn công của bản thân 2 hiệp.

  Sinh Tử Diệt Khi tấn công có xác suất tăng cao hiệu quả tấn công của bản thân 2 hiệp.

Tiểu sử

Cha của Kiều Phong, võ công cao cường, con người nhân hậu. Sau biến cố Nhạn Môn Quan, tính tình thay đổi, thề trả thù võ lâm Trung Nguyên. Ẩn mình tại Thiếu Lâm 30 năm, thực lực không ngừng tiến bộ.

Top