Tiêu Dao Tử

Tìm hiệp khách theo tên

Tiêu Dao Tử

Đặc tính:

Tu la - Tấn công

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Tứ Tượng Sát</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Tứ Tượng Sát Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Bắc Minh Thần Công</span>
Kích hoạt Tứ Tượng Sát gây sát thương cho kẻ địch hàng trước.

  Bắc Minh Thần Công Kích hoạt Tứ Tượng Sát gây sát thương cho kẻ địch hàng trước.

 • <span>Tiêu Dao Du</span>
Tấn công có xác suất bỏ qua phòng thủ của mục tiêu.

  Tiêu Dao Du Tấn công có xác suất bỏ qua phòng thủ của mục tiêu.

 • <span>Đế Quân Quyết</span>
Tấn công có xác suất giảm tấn công của mục tiêu trong 2 hiệp.

  Đế Quân Quyết Tấn công có xác suất giảm tấn công của mục tiêu trong 2 hiệp.

Tiểu sử

Chưởng môn đời trước của phái Tiêu Dao, võ học tu vi cực cao, giỏi cầm kỳ thi họa. Ẩn cư trong rừng, bày thế cờ Trân Lung tìm truyền nhân.

Top