Tiết Thần Y

Tìm hiệp khách theo tên

Tiết Thần Y

Đặc tính:

Tế Thế - Trị Liệu

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Tiêu Dao Phiên</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Tiêu Dao Phiên Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Thiên Hữu Đạo</span>
Hồi phục sinh lực toàn phe dựa trên nội công bản thân.

  Thiên Hữu Đạo Hồi phục sinh lực toàn phe dựa trên nội công bản thân.

 • <span>Hồi Xuân</span>
Dùng Thiên Hữu Đạo có xác suất giải trừ buff có lợi của phe địch.

  Hồi Xuân Dùng Thiên Hữu Đạo có xác suất giải trừ buff có lợi của phe địch.

 • <span>Huyền Hồ</span>
Tăng hiệu quả trị liệu.

  Huyền Hồ Tăng hiệu quả trị liệu.

Tiểu sử

Đệ nhất thần y, y thuật vô song, mệnh danh Diêm Vương Địch. Yêu ghét rõ ràng, nhân sĩ võ lâm đều nể trọng.

Top