Thiện Chính

Tìm hiệp khách theo tên

Thiện Chính

Đặc tính:

Tu la - Tấn công

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Điểm Tinh Bút</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Điểm Tinh Bút Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Toàn Long</span>
Gây sát thương & bỏ qua phòng thủ của 1 kẻ địch hàng trước.

  Toàn Long Gây sát thương & bỏ qua phòng thủ của 1 kẻ địch hàng trước.

 • <span>Vô Tình</span>
Tăng tấn công trong chiến đấu.

  Vô Tình Tăng tấn công trong chiến đấu.

 • <span>Sinh Tử Phán</span>
Tăng bạo kích.

  Sinh Tử Phán Tăng bạo kích.

Tiểu sử

Ngoại hiệu Thiết Diện Phán Quan, căm ghét cái ác, được người đời tôn kính. Võ công hơn người, vũ khí là một cặp Quỷ Hiên Họa Bút.

Top