Tảo Địa Tăng

Tìm hiệp khách theo tên

Tảo Địa Tăng

Đặc tính:

Tu la - Tấn công

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Thiên Trúc Chì</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Thiên Trúc Chì Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Vô Lượng Ngôn</span>
Sát thương toàn bộ phe địch.

  Vô Lượng Ngôn Sát thương toàn bộ phe địch.

 • <span>Lục Tự Ngôn</span>
Khi tấn công có xác suất gây choáng 1 hiệp mục tiêu ngẫu nhiên.

  Lục Tự Ngôn Khi tấn công có xác suất gây choáng 1 hiệp mục tiêu ngẫu nhiên.

 • <span>Kim Chung Tráo</span>
Tăng hiệu quả tấn công và phòng thủ khi tấn công trong 2 hiệp

  Kim Chung Tráo Tăng hiệu quả tấn công và phòng thủ khi tấn công trong 2 hiệp

Tiểu sử

Cao thủ thần bí, thân phận, tên tuổi không ai biết. Tinh thông võ nghệ, y thuật, Phật lý. Từng trải, đức độ hơn người.

Top