Phong Ba Ác

Tìm hiệp khách theo tên

Phong Ba Ác

Đặc tính:

Tu la - Tấn công

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Trục Phong Kiếm</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Trục Phong Kiếm Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Thiên Kiếm</span>
Sát thương hàng ngẫu nhiên phe địch, sinh lực của bản thân đã mất càng thấp sát thương càng cao.

  Thiên Kiếm Sát thương hàng ngẫu nhiên phe địch, sinh lực của bản thân đã mất càng thấp sát thương càng cao.

 • <span>Hiếu Chiến Tâm</span>
Tấn công có xác suất bỏ qua phòng thủ của mục tiêu.

  Hiếu Chiến Tâm Tấn công có xác suất bỏ qua phòng thủ của mục tiêu.

 • <span>Huyền Sương</span>
Tăng bạo kích.

  Huyền Sương Tăng bạo kích.

Tiểu sử

Một trong bốn gia tướng Cô Tô Mộ Dung, thích đánh nhau. Con người quang minh lỗi lạc, kiếm pháp rất giỏi.

Top