Ô Lão Đại

Tìm hiệp khách theo tên

Ô Lão Đại

Đặc tính:

Tu la - Tấn công

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Độc Nhẫn</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ. Gây Trúng Độc khiến mục tiêu chịu thêm sát thương trong 2 hiệp.

  Độc Nhẫn Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ. Gây Trúng Độc khiến mục tiêu chịu thêm sát thương trong 2 hiệp.

 • <span>Lục Ba Độc Hải</span>
Sát thương & giảm hiệu quả nhận trị liệu 1 kẻ địch hàng trước trong 2 hiệp.

  Lục Ba Độc Hải Sát thương & giảm hiệu quả nhận trị liệu 1 kẻ địch hàng trước trong 2 hiệp.

 • <span>Độc Nội Kình</span>
Tăng thêm hiệu quả tấn công sau mỗi lần tấn công.

  Độc Nội Kình Tăng thêm hiệu quả tấn công sau mỗi lần tấn công.

 • <span>Huyền Độc Thể</span>
Tăng bạo kích.

  Huyền Độc Thể Tăng bạo kích.

Tiểu sử

Đứng đầu 36 Động, 72 Đảo dưới Linh Tựu Cung, từng muốn thoát khỏi kiểm soát của Thiên Sơn Đồng Lão. Sử dụng Lục Ba Hương Lộ Đao.

Top