Mộ Dung Phục

Tìm hiệp khách theo tên

Mộ Dung Phục

Đặc tính:

Kim Cang - Phòng Thủ

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Ngự Lôi Kiếm</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Ngự Lôi Kiếm Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Chuyển Tinh Di</span>
Sát thương ngẫu nhiên mục tiêu phe địch & phản đòn dựa trên sát thương nhận từ tất cả mục tiêu tấn công mình.

  Chuyển Tinh Di Sát thương ngẫu nhiên mục tiêu phe địch & phản đòn dựa trên sát thương nhận từ tất cả mục tiêu tấn công mình.

 • <span>Hộ Tâm Quyết</span>
Tăng sinh lực tối đa khi chiến đấu.

  Hộ Tâm Quyết Tăng sinh lực tối đa khi chiến đấu.

 • <span>Thiên Tục Mệnh</span>
Bị hạ gục có xác suất lập tức hồi sinh & hồi phục 1 phần sinh lực tối đa.

  Thiên Tục Mệnh Bị hạ gục có xác suất lập tức hồi sinh & hồi phục 1 phần sinh lực tối đa.

Tiểu sử

Hậu nhân hoàng tộc Đại Yên. Văn võ song toàn, khí chất hơn người, nổi danh với tuyệt kỹ Đấu Chuyển Tinh Di.

Top