Lý Thu Thủy

Tìm hiệp khách theo tên

Lý Thu Thủy

Đặc tính:

Tu la - Tấn công

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Hàn Tụ Huyệt</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Hàn Tụ Huyệt Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Vạn Kiếm Quy</span>
Sát thương toàn bộ phe địch kèm hiệu quả Lưu Huyết, trong 2 hiệp gây thêm sát thương.

  Vạn Kiếm Quy Sát thương toàn bộ phe địch kèm hiệu quả Lưu Huyết, trong 2 hiệp gây thêm sát thương.

 • <span>Tiểu Vô Tướng</span>
Tấn công có xác suất tăng bạo kích cho toàn phe ta trong 1 hiệp.

  Tiểu Vô Tướng Tấn công có xác suất tăng bạo kích cho toàn phe ta trong 1 hiệp.

 • <span>Truyền Âm Hồn</span>
Mỗi lần tấn công có xác suất tăng hiệu quả tấn công của bản thân, cộng dồn 5 tầng.

  Truyền Âm Hồn Mỗi lần tấn công có xác suất tăng hiệu quả tấn công của bản thân, cộng dồn 5 tầng.

Tiểu sử

Một trong Tiêu Dao Tam Thánh, võ công cao cường, xinh đẹp như tiên. Khi còn trẻ vì ganh ghét nên kết oán với Thiên Sơn Đồng Lão, không đội trời chung.

Top