Lan Kiếm

Tìm hiệp khách theo tên

Lan Kiếm

Đặc tính:

Tế Thế - Trị Liệu

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Nguyệt Lan Kiếm</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Nguyệt Lan Kiếm Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Xuân Lan Diện</span>
Hồi sinh lực cho hàng trước phe ta dựa trên nội lực bản thân, có xác suất giải trừ 1 buff bất lợi ngẫu nhiên.

  Xuân Lan Diện Hồi sinh lực cho hàng trước phe ta dựa trên nội lực bản thân, có xác suất giải trừ 1 buff bất lợi ngẫu nhiên.

 • <span>Không Cốc U Lan</span>
Tăng tấn công trong chiến đấu.

  Không Cốc U Lan Tăng tấn công trong chiến đấu.

 • <span>Xuân Vạn Vật</span>
Tấn công có xác suất hồi sinh lực tối đa của bản thân.

  Xuân Vạn Vật Tấn công có xác suất hồi sinh lực tối đa của bản thân.

Tiểu sử

Một trong bốn người đẹp Linh Tựu Cung, tu luyện Lan Kiếm Đạo trong Thiên Sơn Kiếm Đạo.

Top