Kiều Phong

Tìm hiệp khách theo tên

Kiều Phong

Đặc tính:

Tu la - Tấn công

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Giáng Ma Quyền</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ..

  Giáng Ma Quyền Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ..

 • <span>Thập Bát Chưởng</span>
Sát thương toàn bộ phe địch, khi sinh lực còn dưới 50% lập tức tăng sát thương kỹ năng.

  Thập Bát Chưởng Sát thương toàn bộ phe địch, khi sinh lực còn dưới 50% lập tức tăng sát thương kỹ năng.

 • <span>Cầm Long Công</span>
Có xác suất chắc chắn bạo kích sau khi tấn công 3 hiệp.

  Cầm Long Công Có xác suất chắc chắn bạo kích sau khi tấn công 3 hiệp.

 • <span>Đạt Ma Tâm Pháp</span>
Tăng hiệu quả tấn công trong chiến đấu.

  Đạt Ma Tâm Pháp Tăng hiệu quả tấn công trong chiến đấu.

Tiểu sử

Hào hiệp, trượng nghĩa, võ nghệ độc bộ thiên hạ, được chân truyền Cái Bang và Thiếu Lâm. Nghĩa huynh của Đoàn Dự, Hư Trúc, nghĩa đệ của Liêu Đế Gia Luật Hồng Cơ.

Top