Khưu Ma Trí

Tìm hiệp khách theo tên

Khưu Ma Trí

Đặc tính:

Tu la - Tấn công

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Mật Tông Thủ Ấn</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Mật Tông Thủ Ấn Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Hỏa Diệm Đao</span>
Tấn công toàn bộ kẻ địch hàng trước kèm hiệu quả Thiêu Đốt gây thêm sát thương phải chịu trong 5 hiệp, cộng dồn 3 tầng.

  Hỏa Diệm Đao Tấn công toàn bộ kẻ địch hàng trước kèm hiệu quả Thiêu Đốt gây thêm sát thương phải chịu trong 5 hiệp, cộng dồn 3 tầng.

 • <span>Ngũ Luân Pháp</span>
Thi triển Hỏa Diệm Đao khiến mục tiêu chịu thêm sát thương dựa trên sinh lực tối đa của bản thân.

  Ngũ Luân Pháp Thi triển Hỏa Diệm Đao khiến mục tiêu chịu thêm sát thương dựa trên sinh lực tối đa của bản thân.

 • <span>Mật Tông Kinh</span>
Mục tiêu bị Thiêu Đốt chịu thêm sát thương.

  Mật Tông Kinh Mục tiêu bị Thiêu Đốt chịu thêm sát thương.

Tiểu sử

Quốc Sư Thổ Phồn, được gọi là Đại Luân Minh Vương, cao thủ Tây Vực. Si mê võ học, tinh thông nhiều tuyệt kỹ giang hồ.

Top