Du Thản Chi

Tìm hiệp khách theo tên

Du Thản Chi

Đặc tính:

Tu la - Tấn công

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Độc Sát Chưởng</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Độc Sát Chưởng Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Nhiếp Hồn Quyết</span>
Sát thương cho 1 kẻ địch hàng trước.

  Nhiếp Hồn Quyết Sát thương cho 1 kẻ địch hàng trước.

 • <span>Dịch Cân Kinh</span>
Tăng sát thương.

  Dịch Cân Kinh Tăng sát thương.

 • <span>Tà Hàn Kình Khí</span>
Dùng Băng Tàm Quyết có xác suất hồi phục sinh lực tối đa.

  Tà Hàn Kình Khí Dùng Băng Tàm Quyết có xác suất hồi phục sinh lực tối đa.

Tiểu sử

Vốn là thiếu trang chủ Tụ Hiền Trang, căm thù Kiều Phong. Yêu A Tử, vì nàng mà trúng độc Băng Tàm. Vô tình đoạt được Dịch Cân Kinh, luyện thành ma công tuyệt thế.

Top