Đồng Lão/Thiên Sơn Đồng Lão

Tìm hiệp khách theo tên

Đồng Lão/Thiên Sơn Đồng Lão

Đặc tính:

Tu la - Tấn công

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Sinh Tử Phù</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Sinh Tử Phù Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Thiên Vũ Luân</span>
Sát thương toàn bộ phe địch.

  Thiên Vũ Luân Sát thương toàn bộ phe địch.

 • <span>Lục Hợp Công</span>
Tấn công có xác suất tăng hiệu quả tấn công toàn phe ta trong 1 hiệp.

  Lục Hợp Công Tấn công có xác suất tăng hiệu quả tấn công toàn phe ta trong 1 hiệp.

 • <span>Độc Tôn Công</span>
Tấn công có xác suất gây thêm sát thương dựa trên sinh lực bản thân.

  Độc Tôn Công Tấn công có xác suất gây thêm sát thương dựa trên sinh lực bản thân.

Tiểu sử

Truyền nhân phái Tiêu Dao, chủ Linh Tựu Cung. Nắm giữ nhiều thế lực dưới trướng. Ra tay độc ác, võ công thâm hậu, trăm tuổi nhưng ngoại hình như đứa trẻ, tự xưng Đồng Lão.

Top