Đoàn Dự

Tìm hiệp khách theo tên

Đoàn Dự

Đặc tính:

Diệu Pháp - Hỗ Trợ

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Nhất Dương Chỉ</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Nhất Dương Chỉ Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Lục Mạch Thần Kiếm</span>
Sát thương & giảm phòng thủ ngẫu nhiên 2-4 mục tiêu phe địch trong 1 hiệp.

  Lục Mạch Thần Kiếm Sát thương & giảm phòng thủ ngẫu nhiên 2-4 mục tiêu phe địch trong 1 hiệp.

 • <span>Lăng Ba Vi Bộ</span>
Tăng sát thương x2 khi chiến đấu.

  Lăng Ba Vi Bộ Tăng sát thương x2 khi chiến đấu.

 • <span>Độc Bất Xâm</span>
Tấn công có xác suất giảm hiệu quả tấn công của mục tiêu trong 2 hiệp.

  Độc Bất Xâm Tấn công có xác suất giảm hiệu quả tấn công của mục tiêu trong 2 hiệp.

Tiểu sử

Lạc quan nhưng rất si tình. Tinh thông Lục Mạch Thần Kiếm, Lăng Ba Vi Bộ. Là huynh đệ kết nghĩa của Kiều Phong, Hư Trúc.

Top