Đinh Xuân Thu

Tìm hiệp khách theo tên

Đinh Xuân Thu

Đặc tính:

Tu la - Tấn công

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Tinh Túc Trảo</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ. Đồng thời hồi một ít sinh lực bản thân.

  Tinh Túc Trảo Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ. Đồng thời hồi một ít sinh lực bản thân.

 • <span>Hóa Công Pháp</span>
Sát thương toàn bộ phe địch, khiến mục tiêu Trúng Độc, trong 2 hiệp gây thêm sát thương.

  Hóa Công Pháp Sát thương toàn bộ phe địch, khiến mục tiêu Trúng Độc, trong 2 hiệp gây thêm sát thương.

 • <span>Tam Tiếu Tán</span>
Tấn công có xác suất phục hồi sinh lực tối đa của bản thân.

  Tam Tiếu Tán Tấn công có xác suất phục hồi sinh lực tối đa của bản thân.

 • <span>Hủ Thi Độc</span>
Mỗi lần tấn công sẽ giảm phòng thủ của mục tiêu, cộng dồn 4 tầng.

  Hủ Thi Độc Mỗi lần tấn công sẽ giảm phòng thủ của mục tiêu, cộng dồn 4 tầng.

Tiểu sử

Vốn là đệ tử phái Tiêu Dao, phản bội sư môn, sáng lập phái Tinh Túc. Dựa vào Thần Mộc Vương Đỉnh luyện độc công, nổi danh với Hóa Công Đại Pháp.

Top