Diên Khánh/Đoàn Diên Khánh

Tìm hiệp khách theo tên

Diên Khánh/Đoàn Diên Khánh

Đặc tính:

Tu la - Tấn công

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Đoàn Gia Kiếm</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Đoàn Gia Kiếm Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Tàn Dương</span>
Tự giảm sinh lực tối đa của bản thân để gây sát thương phe địch theo hàng ngang.

  Tàn Dương Tự giảm sinh lực tối đa của bản thân để gây sát thương phe địch theo hàng ngang.

 • <span>Phúc Ngữ Thuật</span>
Tấn công có xác suất bỏ qua phòng thủ của mục tiêu.

  Phúc Ngữ Thuật Tấn công có xác suất bỏ qua phòng thủ của mục tiêu.

 • <span>Thiết Trượng</span>
Có xác suất tăng sát thương bạo kích.

  Thiết Trượng Có xác suất tăng sát thương bạo kích.

Tiểu sử

Đại đệ tử của Vô Nhai Tử, ngoại hiệu Thông Biện Tiên Sinh, sư phụ của Hàm Cốc Bát Hữu. Về sau sáng lập Lung Á Môn, giang hồ xưng Lung Nha Lão Nhân.

Top