Chung Linh

Tìm hiệp khách theo tên

Chung Linh

Đặc tính:

Diệu Pháp - Hỗ Trợ

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Độc Thạch Phấn</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Độc Thạch Phấn Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Thiểm Điện Điêu</span>
Sát thương 1 kẻ địch hàng sau & gây choáng 1 hiệp.

  Thiểm Điện Điêu Sát thương 1 kẻ địch hàng sau & gây choáng 1 hiệp.

 • <span>Chí Mệnh Nha</span>
Tăng tấn công trong chiến đấu.

  Chí Mệnh Nha Tăng tấn công trong chiến đấu.

 • <span>Linh Điêu Hộ</span>
Tấn công có thể giải trừ 1 buff có lợi của mục tiêu.

  Linh Điêu Hộ Tấn công có thể giải trừ 1 buff có lợi của mục tiêu.

Tiểu sử

Tính cách ngây thơ, trong sáng, tinh nghịch. Nuôi con Thiểm Điện Điêu vừa nhanh vừa độc. Quen thân Đoàn Dự, cả đời si tình.

Top