A Tử

Tìm hiệp khách theo tên

A Tử

Đặc tính:

Tu la - Tấn công

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Bích Lân Châm</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Bích Lân Châm Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Cửu U Sát Vũ</span>
Sát thương toàn phe địch & gây hiệu quả trúng độc, trong 2 hiệp gây thêm sát thương.

  Cửu U Sát Vũ Sát thương toàn phe địch & gây hiệu quả trúng độc, trong 2 hiệp gây thêm sát thương.

 • <span>Si Tình Độc Ý</span>
Tấn công bỏ qua phòng thủ của mục tiêu.

  Si Tình Độc Ý Tấn công bỏ qua phòng thủ của mục tiêu.

 • <span>Khẩu Phúc Kiếm</span>
Tấn công có xác suất khiến mục tiêu trúng độc, trong 2 hiệp - sinh lực tối đa của mục tiêu.

  Khẩu Phúc Kiếm Tấn công có xác suất khiến mục tiêu trúng độc, trong 2 hiệp - sinh lực tối đa của mục tiêu.

Tiểu sử

Xinh đẹp, bướng bỉnh, độc ác. Sư phụ là Đinh Xuân Thu, chuyên luyện độc công. Ăn trộm Thần Mộc Vương Đỉnh rồi đến trung nguyên gặp Kiều Phong, si tình cả đời.

Top