A Chu

Tìm hiệp khách theo tên

A Chu

Đặc tính:

Tế Thế - Trị Liệu

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Lạc Anh Thủ</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước.

  Lạc Anh Thủ Tấn công 1 kẻ địch hàng trước.

 • <span>Chu Nhan Quyết</span>
Hồi sinh lực Hiệp Khách thấp nhất dựa trên nội công bản thân.

  Chu Nhan Quyết Hồi sinh lực Hiệp Khách thấp nhất dựa trên nội công bản thân.

 • <span>Dị Dung Thuật</span>
 Tăng hiệu quả trị liệu.

  Dị Dung Thuật Tăng hiệu quả trị liệu.

 • <span>Năng Ngôn Biện</span>
Tăng Sinh Lực & Phòng Thủ"

  Năng Ngôn Biện Tăng Sinh Lực & Phòng Thủ"

Tiểu sử

Con gái của Đoàn Chính Thuần, xinh đẹp, giỏi dị dung, vốn là nữ tì của Mộ Dung Phục, về sau có tình cảm sâu nặng với Kiều Phong.

Top