A Bích

Tìm hiệp khách theo tên

A Bích

Đặc tính:

Tế Thế - Trị Liệu

Tư chất

Kỹ năng

 • <span>Dạ Oanh Quyết</span>
Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

  Dạ Oanh Quyết Tấn công 1 kẻ địch hàng trước, tăng nộ.

 • <span>Thất Bảo Liên</span>
Duy trì trị liệu toàn đội, mỗi hiệp hồi phục sinh lực dựa trên nội công của bản thân.

  Thất Bảo Liên Duy trì trị liệu toàn đội, mỗi hiệp hồi phục sinh lực dựa trên nội công của bản thân.

 • <span>Tâm Ý</span>
Chiến đấu tăng sinh lực tối đa.

  Tâm Ý Chiến đấu tăng sinh lực tối đa.

 • <span>Sáo Âm Miên</span>
Dùng kỹ năng trị liệu có xác suất tăng hấp thụ sát thương cho mục tiêu dựa trên nội công của bản thân trong 2 hiệp.

  Sáo Âm Miên Dùng kỹ năng trị liệu có xác suất tăng hấp thụ sát thương cho mục tiêu dựa trên nội công của bản thân trong 2 hiệp.

Tiểu sử

Một trong hai tì nữ của Mộ Dung Phục, sống ở Cầm Vận Tiểu Trúc. Dung mạo xinh đẹp, thích mặc áo xanh, mến mộ Mộ Dung Phục.

Top