Sảnh Thưởng

Nhận thưởng điểm danh mỗi ngày, quà trưởng thành, rút thưởng,... khi quý nhân sĩ tiến hành tham gia tính năng Sảnh Thưởng đặc sắc tại Thiên Long Bát Bộ Web.

Thiên Long Bát Bộ Web

Rút Thưởng

 • Rút thưởng có cơ hội nhận được ngẫu nhiên từ 5 - 500 Nguyên Bảo Khóa.
 • Cách thức nhận lần rút thưởng:
  • Oline liên tục tăng số lần rút thưởng càng nhiều.
  • Nạp 100 Nguyên Bảo mỗi ngày +1 lần.
  • Đạt VIP được +1 lần rút thưởng.

Thiên Long Bát Bộ Web

Điểm Danh

 • Hoạt động mỗi ngày.
 • Đạt số lần điểm danh sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn tương ứng.

Thiên Long Bát Bộ Web

Nhận Lại

 • Nhận Lại 100% tài nguyên: Dùng vật phẩm Tu Luyện Chương.
 • Nhận miễn phí: Chỉ được 50% tài nguyên.

Thiên Long Bát Bộ Web

Top