Quà Nạp Lần Đầu

Khi tiến hành quy đổi ZingXu thành công ở lần đầu Nạp Thẻ, quý nhân sĩ sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng có giá trị liên tục trong 3 ngày liên tiếp.

Thứ tựMô tả
Ngày 1

Thẻ Hiệp Khách/ Vũ khí Thời Trang Long Nha/ Đá Thú Hồn/Nguyên Bảo khóa nhận liên tục trong 7 ngày/ Rượu 100 Năm.

Ngày 2

Rượu 10 Năm + Hồn Châu-Cao + Hộp 50 Vạn Đồng + Tặng Lệnh + Rương Đá Lv1-5.

Ngày 3

Rượu 10 Năm + Hồn Châu-Cao + Hộp 50 Vạn Đồng + Mũi Khoan + Rương Đá Lv1-5.

Top