Mở Giới Hạn Tính Năng

[tlbb.360game.vn]

Nhằm đáp ứng nhu cầu tu luyện võ công tăng mạnh lực chiến ngày một cao của quý nhân sĩ khắp chốn, hàng loạt tính năng như: Phó Bản mới, kiến trúc, Tàng Kinh Các, Tuyệt Học, Hóa Rồng, Bói Quẻ, Danh Vọng & Long Văn,... sẽ được mở giới hạn cũng như những chương thức mới từ ngày 05/01/2016.

Từ đây, nhân sĩ sẽ được thỏa chí phiêu bạc khắp chốn. Luyện thành các tầng võ công cao cấp nhất cũng như xây dựng sơn trang củng cố binh lực cho mình ngày càng "cứng cáp" hơn và nghênh chiến khắp thiên hạ!

  • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 05/01/2016.
  • Tăng giới hạn Danh Vọng nhận được lên Thiên Long 1

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Mở phó bản cốt truyện Hư Trúc Cấp 50-60

Webgame Thiên Long Bát Bộ

 • Mở phó bản Tinh Anh Chiến Danh Túc Cấp 51-60

Webgame Thiên Long Bát Bộ

 • Mở phó bản nhóm Hạnh Tử Lâm Cấp 55-60

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Tăng giới hạn tất cả kiến trúc lên Cấp 60

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Mở kinh thư tầng Tiêu Dao tại Tàng Kinh Các

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Mở tiến độ Hóa Rồng Cấp 55

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Tăng giới hạn học kỹ năng Tuyệt Học

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Mở ô thứ 6 trong Bói Quẻ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Tăng giới hạn cường hóa trang bị Cấp 60

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Tăng giới hạn khảm Đá Long Văn lên Thương Long Văn

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Nhận Quà Trưởng Thành Cấp 60

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Top