Hóa Rồng

Quý nhân sĩ hãy đặt ngay cho mình các mục tiêu chinh phục các bảng yêu cầu của Hiệp Khách thông qua tính năng Hóa Rồng, khi hoàn thành sẽ có cơ hội nhận được vô số phần thưởng giá trị như: Đồng, Điểm kinh nghiệm, Đá Thú Hồn, Đá Khảm Nạm,...

Thiên Long Bát Bộ Web

    • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 20.

Thiên Long Bát Bộ Web

    • Hoàn thành các mục tiêu yêu cầu của bảng & nhận thưởng: Đồng, Điềm Kinh Nghiệm, Đá Thú Hồn, các loại đá khảm nạm.
    • Hoàn thành hết yêu cầu của bảng: Nhận thưởng Tiến Độ.
    • Đạt cấp độ quy định có thể mở ra bảng mục tiêu mới.

Thiên Long Bát Bộ Web

Top