Vườn Tiên Quả

Ngao du khắp chốn sẽ có đôi lúc nhân sĩ cần một khoảnh khắc yên bình, từ đó có thể bình tâm lại mà dễ dàng ngộ ra chân lý của các loại võ học thượng thừa cũng như các binh pháp vốn cần sự điềm nhiên mới am tường được.

Không chỉ tận hưởng được thú vui vườn tược, chư vị còn nhận được vô số phần thưởng hấp dẫn như: Đồng, Võ Hồn, kinh nghiệm cùng vô số phần thưởng hấp dẫn khác tại Nông Trại, Bắt Cá, Đoạt Bảo thông qua tính năng Vườn Tiên Quả.

Nông Trại

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 25.
  • Phần thưởng: Đồng, Võ Hồn, điểm kinh nghiệm.

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Mua hạt giống từ Tiệm Hạt Giống để trồng và nhận thưởng.

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Nhận điểm kinh nghiệm Vườn: Thông qua nhổ cỏ và bắt sâu cho cây trồng, điểm kinh nghiệm Vườn dùng để mở rộng đất trồng.
 • Thu hoạch Cây Tiên mỗi ngày nhận nhiều phần thưởng.
 • Hảo hữu có thể vào vườn của nhau để tương tác, trợ giúp hoặc hái trộm.

Thiên Long Bát Bộ Web

Đọat Bảo

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 36.

Vườn Tiên Quả > Đoạt Bảo

  • Di chuyển đá quý thành hàng 3 trở lên sẽ tự động xóa và nhận được thưởng.
  • Điểm càng cao, đạo cụ thưởng càng tốt.

Thiên Long Bát Bộ Web

Bắt Cá

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 36.

Vườn Tiên Quả > Bắt Cá

  • Bắn xiên để bắt cá, dùng đạo cụ hợp lý sẽ bắt được cá dưới sâu hơn, nhận thưởng tốt hơn.

Thiên Long Bát Bộ Web

Top