Viễn Chinh

Tham gia tính năng Viễn Chinh, ngoài việc nhận được các phần thưởng hấp dẫn như: Điểm Rèn Luyện, Huyết Tinh Kỳ và Long Tinh Phách. Nhân sĩ còn có cơ hội nhận được các Hiệp Khách đặc biệt với các chỉ số ưu việt.

Thiên Long Bát Bộ Web

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 35.
  • Phần thưởng: Điểm Rèn Luyện, Huyết Tinh Kỳ và Long Tinh Phách.
  • Sai hiệp khách trong Sơn Trang xuất chinh, các hiệp khách có thể thay nhau ra trận.
  • Vượt càng nhiều ải, mỗi ngày nhận thưởng càng nhiều.

Thiên Long Bát Bộ Web

  • Thu thập đủ vật phẩm trong bảng Kỳ Hiệp, nhân sĩ có thể chiêu mộ được Hiệp Khách đặc biệt.

Thiên Long Bát Bộ Web

Top