Trùng Sinh Hiệp Khách

[tlbb.360game.vn]

Sức mạnh của các Hiệp Khách đồng hành cùng nhân sĩ tưởng chừng đã đến mức cao cấp, nhưng không! Trong tiềm lực của mỗi hiệp khách đều ẩn chứa nội công thâm hậu, chỉ được kích hoạt khi chư vị sở hữu được Phong Vân Lệnh!

Bởi vật phẩm Thẻ Chuyển Sinh chỉ được quy đổi tại Phong Vân Điện dành cho chư vị có Phong Vân Lệnh, từ đó sẽ kích hoạt chuyển sinh cho các hiệp khách đã đạt đến cảnh giới của 05 loại thuộc tính Hiệp Khách theo yêu cầu!

Chi tiết & hướng dẫn Chuyển Sinh Hiệp Khách từ ngày 20/09/2016 như sau:

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 20/09/2016.
  • Điều kiện yêu cầu: Hiệp khách sau khi đột phá và đủ điều kiện yêu cầu của 5 loại thông số: Cấp độ, Kết Nghĩa, Tiến Cấp, Tiềm Năng, Cảnh Giới sẽ mở Chuyển Sinh.
  • Vật phẩm yêu cầu:
    • Phong Vân Lệnh đổi thẻ Chuyển Sinh trong Phong Vân Điện.
    • Phong Vân Lệnh có thể tìm được trong sự kiện.

   Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Chuyển sinh tăng thêm thuộc tính của hiệp khách (có thể mở tăng thêm kỹ năng bị động).
  • Một số hiệp khách sẽ có thêm kỹ năng nhóm khi chiêu mộ đủ bộ hiệp khách:

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.

Top