Trục Lộc

Tùy vào thực lực, đẳng cấp và sự cống hiến. Nhân sĩ sẽ được đưa đến các đấu trường Trục Lộc tương ứng với đẳng cấp. Từ đó, chư vị kề vai sát cánh bên đồng đội cùng phe để đối kháng với phe địch thủ. Giành chiến thắng toàn phe sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn vạn người mong ước!

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 30.
 • Thời gian mở chiến trường: 14h00 - 23h00, mỗi 30 phút/đấu trường.
 • Giới hạn:2 lần/ngày, làm mới vào 5h00 sáng mỗi ngày.
 • Lưu ý:
  • Mỗi 10 cấp sẽ là 1 Chiến Trường tương ứng.
  • Nhân sĩ sẽ gặp người chơi cùng cấp từ các máy chủ trong chiến trường.

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Hướng dẫn tham gia:
   • Tối đa 30 người/chiến trường, nhân sĩ ngẫu nhiên được chia về 2 phe.
   • Chiến trường kết thúc, điểm phe cao hơn sẽ thắng.
   • Điểm chênh lệch hơn 5.000 điểm sẽ kết thúc sớm.

  Thiên Long Bát Bộ Web

   • Thu thập Tuyết Liên, diệt địch hoặc nhân sĩ giang hồ để tăng điểm cá nhân và phe.

  Thiên Long Bát Bộ Web

Top