Tinh Luyện Trang Bị

[tlbb.360game.vn]

Đã đến lúc các trang bị cần nâng cấp lên cấp độ cao hơn để xứng tầm với uy lực vô song của quý nhân sĩ và các hiệp khách cao nhân đồng hành, chưa bao giờ uy lực của các bộ trang bị sẽ được tiến cấp đến cảnh giới thượng thừa qua tính năng Tinh Luyện Trang Bị.

Webgame Thiên Long Bát Bộ
Xưởng Rèn > Luyện

  • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 02/02/2016.
  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 37.
  • Hướng dẫn Tinh Luyện:
   • Nhấp "Xưởng Rèn" > "Luyện" dùng Đá Tinh Luyện + Sao Tinh Luyện theo số lượng bên dưới để thực hiện Tinh Luyện Trang Bị.
Cấp trang bịĐá Tinh Luyện tiêu haoSao Tinh Luyện tối đa
30510
401515
504020
609025
   • Trang bị nhận được thuộc tính ngẫu nhiên khi Tinh Luyện thành công (thuộc tính cần đổi xong để có hiệu quả - nhấp dòng chọn bên trái để khóa thuộc tính tương ứng).

Webgame Thiên Long Bát Bộ

   • Trang bị cấp càng cao thuộc tính Tinh Luyện nhận được càng cao.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Top