Thông Thiên Tháp

Sau khi Kiều Phong mất tích, giang hồ bị một thế lực gồm nhiều kẻ thù cũ bổng dưng xuất hiện tại Thông Thiên Tháp. Những kẻ này đang có âm mưu gì, nhân sĩ hãy mau chóng tiến vào khám phá để nhận về nhiều bảo vật quý giá đang chôn giấu.

Giới thiệu

 • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 12.
 • Tạo mới 0h00 mỗi ngày.
 • Lưu ý: Sử dụng vật phẩm Thông Thiên Lục mua tại Cửa Hàng sẽ tăng phần thưởng nhận được khi vượt Thông Thiên Tháp.
 • Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm, Đá Quý, Tiền Thông Thiên, Tặng Quà Lệnh.

Hướng dẫn tham gia

  • Nhâp "Thông Thiên Tháp" > Tiếp Tục để bắt đầu vượt tầng.

  • Khiêu chiến quái trấn giữ tại mỗi tầng

  • Mỗi 5 tầng sẽ phải vượt Boss để nhận Rương Thông Thiên.

  • Nhân sĩ được phép Tái Lập 1 lần/ngày.

 • Sau khi Tái lập có thể chọn Càn Quét để hoàn thành đến tầng đã vượt qua.

Top