Tăng Sao Thời Trang

[tlbb.360game.vn]

Kể từ ngày 05/01/2015, các trang phục Thời Trang của quý nhân sĩ sẽ được "nâng lên tầm cao mới" với sức mạnh vượt trội hơn khi tham gia chức năng Thăng Sao Thời Trang. Hãy cùng khám phá tính năng "độc đáo" nêu trên ngay từ hôm nay!

    • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 05/01/2016.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

    • Sử dụng Trang Phách để tăng sao Thời trang, tăng thuộc tính vĩnh viễn cho ngoại trang.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

    • Trang Phách bán tại "Cửa Hàng Thời Trang"

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Top