Tàng Kinh Các

[tlbb.360game.vn]

Kho bí kíp võ học tại Tàng Kinh Các vốn dĩ được bảo vệ rất chặt chẽ, tuy nhiên để qua được cửa ải của "người gác cổng" tại đây. Chư vị chỉ cần chứng minh được mình là bậc kỳ tài võ học bằng cách sở hữu được Linh PháchSách Thất Lạc, đường vào lập tức được hanh thông!

Từ đó sẽ dễ dàng luyện công để tăng thuộc tính cho toàn độitrở nên cường tráng với Lực Chiến đột phá vượt bậc, thiên hạ kính nể!

Webgame Thiên Long Bát Bộ

 • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 11/11/2015.
 • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 38.
 • Nguyên liệu cần thiết:
 • Hướng dẫn tham gia:
  • Nhấp Tàng Kinh Các, dùng Linh Phách học bí kíp để tăng thuộc tính toàn thể.

  Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Cấp nghiên cứu bí kíp đạt giới hạn: Dùng Sách Thất Lạc tăng phẩm chất bí kíp và tiếp tục học.

  Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Cấp Tàng Kinh Các càng cao sẽ được mở Bí Tịch càng nhiều.
  • Bí Tịch cao cấp cần thu thập Kinh Thư tương ứng để mở.

  Webgame Thiên Long Bát Bộ

Top