Sảnh Tụ Nghĩa

Khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 30, tính năng Sảnh Tụ Nghĩa sẽ được mở ra. Tham gia tính năng, nhân sĩ sẽ có cơ hội cùng song chiến với các đồng đội từ khắp nơi trong gian hồ. Ngoài việc thu được kinh nghiệm thực chiến, chư vị còn nhận được các phần thưởng như: Điểm kinh nghiệm, đạo cụ hiếm, nhận lợi ích đặc quyền,...

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 30.
 • Giới hạn:4 thành viên/tổ đội.
 • Lưu ý:
  • Máy chủ và nhóm liên máy chủ sẽ dùng chung số lần nhận lợi ích.
  • Hết lần nhận lợi ích, khi vượt phó bản sẽ nhận Điểm Nghĩa Hiệp.
  • Làm mới vào 05h00 mỗi ngày.
 • Hướng dẫn tham gia:
  • Có thể "Tạo" hoặc nhấp "Tìm" để tìm nhanh đồng đội.

  Thiên Long Bát Bộ Web

  • Vượt phó bản nhóm nhận nhiều điểm kinh nghiệm và đạo cụ hiếm.

  Thiên Long Bát Bộ Web

Top