Quà tặng hàng ngày

Trong quá trình bôn tẩu giang hồ, nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn mỗi ngày từ hoạt động Quà Tặng Hàng Ngày. Cấp bậc tương ứng càng cao và đăng nhập liên tục, phần thưởng nhận được càng nhiều, nhân sĩ hãy mau mau nhận thưởng.

Quà tặng Tân thủ

Đạt cấp độ 5, 15, 25, 35, 45 có thể mở túi Quà Trưởng Thành nhận các phần quà hấp dẫn.

Quà tặng Tân Thủ

Thưởng mốc cấp độ

Đạt các mốc 10, 20, 30, 40, 50 có thể chọn Sảnh Thưởng > Trưởng thành nhận thưởng.

Đăng nhập 7 ngày

Đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được cá phần thưởng hấp dẫn có giá trị tương ứng:

NgàyQuà đặc biệtPhần thưởng khác
1
Rượu Trăm Năm
2
Hiệp Khách Tím
(Chung Linh)
3
Hồn Khí - Sơn Hà Đồ
4
Đá Sinh Lực cấp 5
5
Hồn Khí - Hoàng Chung
6
Huy Hiệu - Nghĩa Hiệp
7
Hồn Thú - Mặc Lam
Top