Phó bản Lang Hoàn Cảnh

[tlbb.360game.vn]

Thần Thú khó có thể phát huy sức mạnh mà tiến đến Ảo Linh được nếu thiếu nhị ngọc thiên linh (Ảo Linh Ngọc & Linh Châu), song ngọc này chỉ có thể tìm thấy tại Lang Hoàn Cảnh - nơi chỉ có sức mạnh đồng đội tác hợp mới có thể dễ dàng xông trận và toàn thắng trở về cùng song linh ngọc cực phẩm dành cho Thần Thú.

Webgame Thiên Long Bát Bộ
Sảnh Tụ Nghĩa > Phó bản Hoạt Động > Lang Hoàn Cảnh

  • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 02/02/2016.
  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 48.
  • Giới hạn: Thu lợi ích 01 lần/ngày (làm mới số lần vào lúc 05h00 mỗi ngày).
  • Hướng dẫn tham gia:
  • Gồm 4 cấp độ Dễ, Thường, Khó và Ác Mộng (mỗi cấp có 5 ải): Vượt mỗi mức sẽ mở độ khó tiếp theo đồng thời nhận 1 lần lật thẻ bài nhận thưởng.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Cần có tổ đội từ 1-4 người để tham gia đưa Thần Thú xuất trận.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Phần thưởng tham gia phó bản Lang Hoàn Cảnh bao gồm:
Độ khóPhần thưởngGhi chú
DễẢo Linh Ngọc, Linh Châu 1 saoLinh châu 1 sao-4 sao sẽ nhận hệ thuộc tính ngẫu nhiên
ThườngẢo Linh Ngọc, Linh Châu 2 sao
KhóẢo Linh Ngọc, Linh Châu 3 sao
Ác MộngẢo Linh Ngọc, Linh Châu 4 sao

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Top