Niết Bàn Hồn Khí

[tlbb.360game.vn]

Sức mạnh của Hồn Khí từ thuở sơ khai của Webgame Thiên Long Bát Bộ vốn là nguồn bổ trợ tăng cao Lực Chiến cho các cao thủ, tuy nhiên theo thời gian sức mạnh của chúng dường như chưa phát huy hết tác dụng xứng đáng!

Đừng vội buồn, bởi vì sau bảo trì ngày 19/07/2016 tính năng Niết Bàn Hồn Khí sẽ được khai mở. Kể từ thời khắc ấy, sức mạnh của các Hồn Khí sẽ được đẩy đến giới hạn Lực Chiến mới cùng các hỗ trợ Thuộc Tính cực mạnh hứa hẹn sẽ làm khuynh đảo giang hồ!

Sẵn sàng kích hoạt ngay!

Webgame Thiên Long Bát Bộ

 • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 19/07/2016.
 • Hướng dẫn kích hoạt:
   • Nhấp "Hồn Khí" > "Niết Bàn".

  Webgame Thiên Long Bát Bộ

   • Dùng "Bổ Thiên Thạch" để Niết Bàn Hồn Khí: Mua từ Phong Vân Điện.
   • Tùy theo cấp độ Niết Bàn mà yêu cầu số lượng Bổ Thiên Thạch khác nhau.

  Webgame Thiên Long Bát Bộ

  Webgame Thiên Long Bát Bộ

   • Mỗi Hồn Khí có tối đa 10 cấp Niết Bàn.
   • Thăng cấp Niết Bàn Hồn Khí sẽ tăng thêm thuộc tính cơ bản & nhận thêm 2 điểm nâng cấp.
   • Dùng điểm Nâng Cấp để tăng thêm thuộc tính của Hồn Khí.
   • Tùy theo tổng cấp độ Niết Bàn của Hồn Khi đang phụ hồn mà nhân vật sẽ có thể tăng thêm thuộc tính.

  Webgame Thiên Long Bát Bộ

  Webgame Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ Web

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.

Top