Khoa Kỹ

[tlbb.360game.vn]

Thật bất ngờ! Kể từ sau bảo trì ngày 02/02/2016, quý nhân sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 11 có thể tham gia "thử tài thách trí" tại tính năng Khoa Cử mỗi ngày. Khi trả lời đúng và chính xác các đáp án, những phần thưởng giá trị xứng đáng sẽ lập tức trao cho chư vị. Chư vị đã sẵn sàng?

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ
12h00 - 12h30 > Khoa Cử

  • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 02/02/2016.
  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 11.
  • Thời gian hoạt động: Từ 12h00 - 12h30 mỗi ngày.
  • Hướng dẫn tham gia:
  • Mỗi đợt Khoa Cử có thể sử dụng các sự hỗ trợ như sau:
   • Điểm x2: Gấp đôi điểm câu trả.
   • Đề bút: Tự chọn ra câu trả lời đúng.
   • Tuệ Châu: Xóa đi 2 đáp án sai.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Trả lời càng nhanh điểm nhận được càng cao.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

  • Trả lời Sai chỉ có thể nhận được Đồng

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Top