Hồn Ngọc

[tlbb.360game.vn]

Sức mạnh của các Hiệp Khách sẽ thêm phần mạnh mẽ hơn khi hệ thống Hồn Ngọc ra mắt vào từ ngày 15/11/2016. Chi tiết về các loại Hồn Ngọc như thế nào, quý hiệp khách vui lòng tham khảo các nội dung hấp dẫn như sau:

Webgame Thiên Long Bát Bộ

 • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 15/11/2016.
 • Điều kiện yêu cầu: Hiệp khách cấp 55 trở lên.
 • Nội dung tính năng:
  • Sử dụng Hồn Thạch Đập Vỡ để cược có thể nhận được Hồn Ngọc, Hoán Hồn Sa, Đá Luyện Hồn.
  • Hồn Ngọc có thể gắn vào Hồn Khí để tăng thuộc tính nội tại.
  • Hoán Hồn Sa dùng để thăng cấp Hồn Ngọc.
  • Đá Luyện Hồn có thể dùng để tẩy luyện thuộc tính mới cho Hồn Ngọc.

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Webgame Thiên Long Bát Bộ

Quý nhân sĩ có thể xem thêm các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút hành tẩu vui vẻ với Thiên Long Bát Bộ Web.

Top